Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på disse nettsidene er kun en informasjonstjeneste fra Finans Norge Forsikringsdrift.

Finans Norge Forsikringsdrift og våre innholdsleverandører er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade som skyldes innhold på nettsidene, og som påføres brukeren eller andre personer som benytter seg av innholdet.

Profilers navn, andelsverdi, referanseindeks, risiko, kostnader og beregnet avkastning offentliggjort på nettstedet er kun for informasjonsformål. Det samme er tekstene presentert.

Finans Norge Forsikringsdrift og våre innholdsleverandører er ikke ansvarlig for hvordan brukeren velger å benytte informasjonen som presenteres. Brukerens tilgang til og anvendelse av tjenesten skjer i sin helhet på eget ansvar. Vi fraskriver oss ethvert ansvar knyttet til resultater brukerne får som følge av bruk av informasjonen. Finans Norge Forsikringsdrift og våre innholdsleverandører har for øvrig ikke noe ansvar for hvordan informasjon som innhentes via våre sider brukes eller tolkes.

”Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, profilens risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.»